Geen doorbreking niet-wijzigingsbeding


Partijen zijn in hun echtscheidingsconvenant overeengekomen dat zij elkaar geen partneralimentatie verschuldigd zijn. Tevens is een niet-wijzigingsbeding overeengekomen. De vrouw verzoekt het hof dit beding te doorbreken. Nu zij echter onvoldoende heeft gesteld waarom het behoud van het beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, blijft het beding gehandhaafd.  

De feiten
M en V zijn in 2006 met elkaar gehuwd, uit welk huwelijk in 2012 zoon Z wordt geboren. In 2013 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht