Geen dwaling inzake koopakte omdat koper de taal niet beheerst (2007.45.2003)


V verkoopt zijn woning aan K. In de koopovereenkomst is een boetebeding opgenomen wegens buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst en een boetebedrag over iedere dag dat K in gebreke is geweest tot de datum van ontbinding.
K stort de waarborgsom niet en werkt niet mee aan de levering. V stelt K vervolgens in gebreke en vordert de overeengekomen boete wegens buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst en een boete over de dagen dat K in gebreke is geweest tot de datum van ontbinding.
K doet een beroep op dwaling, bedrog en…

Verder lezen