Geen eerlijk proces bij veroordeling voor sociale zekerheidsfraude door Nederlandse rechters


EHRM 15 maart 2016, nr. 39966/09, Gillissen t. Nederland

De zaak Gillissen t. Nederland gaat over een voormalig politieagent die sinds 1996 een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt wegens gezondheidsredenen. Het werd hem daarbij toegestaan extra inkomen te verkrijgen tot aan het bedrag van 60.000 gulden. Hij zette een eenmansbedrijfje op om advies te geven over stress management. Een medewerker van de toenmalige sociale zekerheidsinstantie Cadans zou de man indertijd hebben verzekerd dat de extra inkomsten die hij met zijn bedrijf zou verdienen toelaatbaar zouden zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht