Geen eigen woning omdat waardeverandering niet grotendeels toekomt aan de belastingplichtige (2015.34.3002)


De Kroon bespreekt de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de vraag of de materieel terugwerkende kracht van de fictiebepaling van art. 9 SW geoorloofd is (zie tevens Notafax 2015/160).

In het berechte geval hadden de kinderen uit de nalatenschap van hun vooroverleden vader in 2003 een vordering op hun moeder verkregen. Die vordering was pas opeisbaar bij het overlijden van moeder en droeg een enkelvoudige rente van 13% per jaar. Deze rente kwam overeen met 6% samengestelde interest uitgaande van de statistische levensverwachting van moeder…

Verder lezen
Terug naar overzicht