Géén eigendomsoverdracht omdat leveringsakte afweek van bedoeling bij koop


V verkoopt en levert in 1986 een perceel grond aan K. Dit perceel grenst aan het perceel van V waarop zijn woning staat. In zowel de koop- als de leveringsakte wordt het verkochte als volgt omschreven: “ Bouwland [...] kadastraal bekend gemeente [...] no. 1, groot 85 are [...]” . In 2005 ontdekt K dat V een deel van dit kadastrale perceel sinds 1986 in gebruik heeft als siertuin bij V's woning. Dit gedeelte was ten opzichte van het door K gekochte bouwland steeds optisch gescheiden…

Verder lezen