Geen export verplicht minimumloon in EU-dienstenverkeer


Een wettelijke verplichting om een minimumloon te betalen aan werknemers die hun werkzaamheden in het kader van een aanbesteding verrichten in een andere lidstaat in dienst van een daar gevestigde onderaannemer, is in strijd met de vrijheid van dienstverrichting binnen de EU. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in de kwestie Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund geoordeeld.

Feiten
De zaak betrof een geschil tussen het bedrijf Bundesdruckerei en de stad Dortmund. Volgens een wettelijke verplichting in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen moet aan werknemers ten minste een minimumuurloon van…

Verder lezen
Terug naar overzicht