Geen faillietverklaring voor dwangsommen


De besloten vennootschap Marjoc I heeft een verzoek ingediend tot faillietverklaring van verweerder. Het verzoek wordt afgewezen omdat de hoofdvordering bestaat uit verbeurde dwangsommen.
Verzoekster Marjoc heeft het faillissement van verweerder aangevraagd stellende dat verweerder verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen nu hij zowel de vordering van verzoekster als andere vorderingen onbetaald laat.
Verweerder heeft de vordering van verzoekster betwist door te stellen dat de vordering die verzoekster op grond van verbeurde dwangsommen uit hoofde van een op 6 februari 2017 gewezen vonnis heeft, niet bestaat.

Verder lezen
Terug naar overzicht