Geen gebruiksbelasting voor braakliggende grond


OZB

Belanghebbende heeft in 2003 een perceel gekocht en laat het bouwwerk, wat in zeer slechte staat verkeert, slopen. Daarna is een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een woning met een garage. De vergunning wordt in 2004 verleend en begin 2005 wordt aangevangen met de feitelijke bouwactiviteiten. Belanghebbende betrekt de woning medio 2006. De betreffende gemeente heeft aan belanghebbende een aanslag OZB gebruikersbelasting opgelegd over het jaar 2005, waartegen belanghebbende in beroep is gekomen.

Rechtbank Arnhem oordeelt dat geen aanslag OZB gebruikersbelasting kan worden opgelegd voor een perceel braakliggende grond. Het arrest van 8 augustus 2008, nr. 43.349 (zie Vastgoednieuws, jaargang 13, oktober 2008) heeft geen toepassing op deze situatie. Dat belanghebbende wel het gehele jaar 2005 over een bouwvergunning beschikte, is niet voldoende grond voor een aanslag OZB. Het hebben van een bouwvergunning is volgens de Rechtbank namelijk niet voldoende om te kunnen spreken van gebruik. ‘Belanghebbende heeft de grond op 1 januari 2005 nog niet gebezigd voor de bevrediging van zijn behoeften.’ Belanghebbende wordt in het gelijk gesteld en de aanslag wordt vernietigd.

(Rechtbank Arnhem, EK, 8 oktober 2008, nr. AWB 08/1216)

De auteurs zijn respectievelijk verbonden aan Reaal Estate Group van KPMG Meijburg & Co te Amstelveen en het notariaat van Lexence NV te Amsterdam.

Verder lezen
Terug naar overzicht