Geen geldige huisvestingsverordening


Verwijzing

(FBN 1993, 144, JBN 1993, 101)

Omdat de Amsterdamse gemeenteraad na het vervallen van de Woningwet heeft verzuimd een huisvestingsverordening vast te stellen volgens de per 1 juli 1993 in werking getreden nieuwe Huisvestingswet, kan volgens de Raad van State de gemeente niet de Bouwverordening Amsterdam 1993 gebruiken in haar aanwijzingsbeleid (artikel 30, eerste lid, onder b van de Huisvestingswet).

Volgens de Raad van State volgt hieruit dat in de gemeente Amsterdam thans geen verbodsbepaling geldt die zich tegen de in het geding zijnde…

Verder lezen