Geen geruisloze inbreng in BV bij verhuurde onderneming (2002.39.3214)


X wil haar onderneming geruisloos inbrengen in een nog op te richten BV. De inspecteur wijst het verzoek om geruisloze inbreng af omdat niet de objectieve onderneming aan de BV is overgedragen. Bij het sluiten van de voorovereenkomst waren de onderhandelingen over de verhuur van de onderneming aan C al in een zodanig stadium dat het zeker was dat een huur/pachtovereenkomst werd gesloten. Hierbij is afgesproken dat C het risico van de wisselende opbrengsten van de onderneming krijgt.

Het Hof oordeelt dat bij verhuur van een onderneming niet gesproken…

Verder lezen