Geen getuigenverhoor voor bestuursrechtelijke procedure: verzoek ex art. 187 Rv afgewezen


De civiele rechter oordeelt in deze zaak dat het voorlopig getuigenverhoor enkel ter voorbereiding van een (eventueel) geding voor de burgerlijke rechter is toegelaten; in geval een ambtenaar een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan aanhangig wenst te maken kan deze zich uitsluitend tot de bestuursrechter wenden; in casu gaat het verzoekster (een ambtenaar) uiteindelijk om het horen van getuigen met het oog op een aanhangig te maken vordering tot vergoeding van schadevergoeding tegen verweerder (de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, zijnde een bestuursorgaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht