Geen gevolg aan automatische incasso in geval van betalingsachterstand


Samenvatting

Belanghebbende ontving een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2015 met dagtekening 31 januari 2015. Omdat de eerste termijn niet tijdig werd betaald is op 17 maart 2015 aan belanghebbende een aanmaning gezonden waarbij € 7 aanmaningkosten in rekening zijn gebracht. Op 27 maart 2015 heeft belanghebbende het termijnbedrag en de aanmaningskosten betaald. Ook de tweede en derde termijn heeft belanghebbende niet tijdig betaald. Verweerder heeft belanghebbende met dagtekening 27 mei 2015 een aanmaning gezonden voor de tweede en derde termijn en daarbij € 15 aan aanmaningskosten in rekening gebracht. Verweerder ontving op 8 april 2015 van belanghebbende een machtiging tot automatische incasso van de aanslag. Omdat belanghebbende op dat moment een betalingsachterstand had, is daar geen uitvoering aan gegeven. Op 17 juni 2015 is voor de tweede en derde termijn een dwangbevel betekend aan belanghebbende, de kosten daarvan waren € 90. De ontvanger heeft, van de op 29 juni 2015 van belanghebbende ontvangen betaling, € 105 aan de kosten van de aanmaning en het dwangbevel toegerekend, en het restant afgeboekt op de aanslag, waarna nog een bedrag van € 107 op de aanslag openstond. Op 8 juli 2015 ontving verweerder wederom een machtiging tot automatische incasso waaraan, door de bestaande betalingsachterstand, geen gevolg is verbonden.

De rechtbank overweegt dat, hoewel belanghebbende verweerder heeft willen machtigen tot automatische incasso, dit niet betekent dat belanghebbende de reeds vervallen termijnen niet meer hoefde te betalen. Dat het verweerder valt te verwijten dat hij belanghebbende niet heeft meegedeeld dat aan een machtiging tot automatische incasso geen gevolg wordt gegeven als er een betalingsachterstand bestaat, verandert niets aan de verplichting van belanghebbende om tijdig de verschuldigde…

Verder lezen
Terug naar overzicht