Geen hardheidsclausule BOF voor overdracht geërfde aandelen aan zoon (2016.10.3001)


De redactie van V-N bespreekt de uitspraak van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer betreffende de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet. 

In casu waren M en V in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de huwelijksgemeenschap behoorden 100% van de aandelen in X BV. In 2012 kwam V te overlijden. Bij de verdeling van haar nalatenschap verkreeg M haar aandelenpakket van 50%. Voor de erfbelasting werd door M voor de verkregen aandelen een beroep op de BOF…

Verder lezen
Terug naar overzicht