Geen herziening omdat feiten en omstandigheden bekend waren bij inspecteur


De NTFR-redactie heeft dit item niet samengevat maar wel voor publicatie vrijgegeven. U kunt hier het brondocument raadplegen. De NTFR-redactie hoopt u met deze extra service van dienst te zijn.

Samenvatting

De inspecteur heeft bij de rechtbank een verzoek om herziening van een uitspraak ingediend. In tegenstelling tot hetgeen hij eerder in een andere procedure had gesteld, is er wel uitspraak op bezwaar van belanghebbende gedaan. De rechtbank is echter van oordeel dat er geen grond voor herziening aanwezig is, nu de inspecteur reeds voor de uitspraak redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het feit dat er uitspraak op bezwaar van belanghebbende was gedaan. De rechtbank verklaart het verzoek om herziening kennelijk ongegrond.

Verder lezen
Terug naar overzicht