Geen informele rechtsingang op grond van artikel 1:253c BW


Indien een ouder geen gezag heeft, kan hij krachtens artikel 1:253c BW een verzoek doen tot het gezamenlijke of het eenhoofdige gezag over de minderjarige. Het hof oordeelt, net als de rechtbank, dat het voor een minderjarige niet mogelijk is om zelfstandig een beroep te doen op artikel 1:253c BW. De informele rechtsingang van artikel 1:251a lid 4 BW wordt niet analoog toegepast.

De feiten
Uit de – inmiddels beëindigde – affectieve relatie tussen M en V is in 2000 zoon Z geboren…

Verder lezen
Terug naar overzicht