Geen lijfrente gekocht? Kapitaalsuitkering belast met successierecht


V heeft in de jaren tachtig een kapitaalverzekering afgesloten waaraan een lijfrenteclausule is gekoppeld. Als gevolg van V's overlijden in 1999 ontvangt dochter D (28 jaar en enig erfgenaam van V) de verzekeringsuitkering. D wendt het uitgekeerde kapitaal (ƒ 315.339) niet aan voor het kopen van een lijfrente.

Bij het vaststellen van de successieaanslag belast de inspecteur de uitkering bij D. Daarbij houdt hij rekening met een aftrek van 30% (ƒ 94.600) wegens latent verschuldigde inkomstenbelasting (…

Verder lezen