Geen loon bij herhaaldelijk negeren instructies rondom controlevoorschriften


Op grond van art. 7:660 BW heeft de werkgever het recht om redelijke instructies aan een werknemer te geven, zo ook omtrent controlevoorschriften bij ziekte. Het belang van het naleven van controlevoorschriften zit voor de werkgever hoofdzakelijk in het feit dat hij (via de bedrijfsarts) moet kunnen vaststellen of de werknemer recht op loon heeft. In een geval waarover de kantonrechter Tilburg recentelijk oordeelde, kreeg de werknemer de deksel op zijn neus omdat hij door het herhaaldelijk niet naleven van controlevoorschriften zijn recht op loon had…

Verder lezen
Terug naar overzicht