Geen medewerking aan buitengerechtelijk akkoord: misbruik van bevoegdheid (2015.24.2005)


X exploiteert een varkensbedrijf, waartoe behoren een woonhuis, diverse bedrijfsgebouwen, landbouwgrond, levende have en varkensrechten. De Bank (B) heeft blijkens diverse notariële akten een eerste tot en met zesde recht van hypotheek op alle onroerende zaken van X. Ten gevolge van de financiële situatie betaalt X de facturen voor leveranties van veevoer en kunstmest door A BV niet. X verleent ook aan A BV een recht van hypotheek tot zekerheid van de terugbetaling van haar schulden. Vanwege de verlieslijdende situatie van het varkensbedrijf dringt B…

Verder lezen
Terug naar overzicht