Geen misbruik van bevoegdheid bank door een schuldenaar aan te spreken voor openstaande schuld concern


De rechtbank concludeert dat er geen sprake is van misbruik van bevoegdheid van de bank door één schuldenaar aan te spreken voor de volledige vordering op het concern bestaande uit meerdere schuldenaren. De schuldenaar is wellicht niet langer betrokken bij de bedrijfsvoering maar niet ontslagen uit hoofdelijkheid. Er bestaat geen regel of tussen de bank en schuldenaren gemaakte afspraken zodat de bank de volgorde van uitwinning zelf kan bepalen. Daarnaast blijkt onvoldoende dat de bank niet zorgvuldig heeft opgetreden waardoor de bank de zorgplicht niet heeft geschonden.

Achtergrond
Vader A en…

Verder lezen
Terug naar overzicht