Geen misbruik van executiebevoegdheid bij executie waardeloze auto


X is eigenaar van een Ford Mondeo, die 17 jaar oud is en op dit moment niet APK-gekeurd. De gemeentelijke belastingdeurwaarder van Den Haag heeft beslag gelegd op de auto en de executoriale verkoop aangezegd. Het beslag is gelegd vanwege een betalingsachterstand van X aan de gemeente op grond van diverse gemeentelijke belastingen, ad in totaal € 3.701,18.

X ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet. Vanwege meerdere schulden is er beslag gelegd op deze uitkering en ontvangt X wekelijks een bedrag…

Verder lezen
Terug naar overzicht