Geen misbruik van recht bij executieverkoop woning door bank


Na aanhoudende problemen bij het voldoen van de financiële verplichtingen jegens de bank, gaat de bank over tot parate executie van de woning waarop de bank een eerste recht van hypotheek heeft gekregen. Het hof stelt dat de bank geen misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om tot executoriale verkoop over te gaan en bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter.

Achtergrond
X en Y hebben eind 2005/begin 2006 een woning gekocht. Ten behoeve van de aankoop van de woning is op 29 december 2005 een geldleningsovereenkomst met SNS Bank…

Verder lezen
Terug naar overzicht