Geen notariële volmacht nodig voor aanvaarding lijfrentegift


Een voor de inkomstenbelasting (onbeperkt) aftrekbare gift in de vorm van een lijfrente moet geschieden bij notariële akte van schenking (artikel 47 Wet IB). De schenker zal een bezoek aan het notariskantoor voor het passeren van de akte op prijs stellen, maar voor de verkrijgende goeddoelinstelling ligt dit doorgaans anders. Kan deze instelling de schenking niet aanvaarden bij onderhandse volmacht?

Het civiele recht beantwoordt deze vraag ontkennend. Krachtens artikel 7a:1720 BW moet de begiftigde die een schenking door een gemachtigde wil doen aannemen deze bij…

Verder lezen