Geen ontheffing uit ouderlijk gezag


De rechtbank beoordeelt of de vader uit het ouderlijk gezag ontheven moet worden. Hierbij beantwoordt de rechtbank de vraag of de man onmachtig of ongeschikt zou zijn als vader. Daarnaast bekijkt de rechtbank hoe artikel 1:255 BW toegepast moet worden.

De feiten
Uit de inmiddels beëindigde affectieve relatie tussen M en V wordt in 2006 dochter D geboren, over wie M en V gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2015 wordt V ontheven uit het ouderlijk gezag. D is uit huis geplaatst en woont bij haar grootouders…

Verder lezen
Terug naar overzicht