Geen overdrachtsbelasting voor niet-gerangschikt natuurschoon (2004.34.3141)


Bij oprichting van BV X werden percelen ingebracht die grotendeels onderdeel uitmaakten van een landgoed. Een verzoek van BV X om rangschikking als landgoed werd afgewezen omdat de houtopstanden (nog) niet voldeden aan de in het rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 gegeven definitie van het begrip landgoed. Het beroep tegen de opgelegde naheffingsaanslag overdrachtsbelasting werd afgewezen. Volgens de Hoge Raad had het Hof Arnhem echter ten onrechte het beroep van BV X op een resolutie van 27 december 1988, ter zake van de toepassing van de hardheidsclausule, niet behandeld. …

Verder lezen
Terug naar overzicht