Geen OZB-gebruikersbelasting voor woning met verhuurgarantie (2000.15.3125)


De onroerendezaakbelasting (OZB) bestaat uit een gebruikersheffing en een eigenarenheffing (art. 220 letters a en b Gemeentewet). Wordt een onroerende zaak kortstondig verhuurd aan wisselende gebruikers dan worden niet zij, maar de verhuurder aangeslagen voor de gebruikersbelasting (art. 220b.1.c Gemeentewet). De verhuurder is dan bevoegd om de belasting te verhalen op de huurders.

In het onderhavige geval is X eigenaar van een recreatiebungalow. Hij heeft met Y een huurgarantieregeling getroffen die inhoudt dat X tegen een vergoeding van ƒ …

Verder lezen