Geen OZB voor schoonmaken en uitruimen laatste woning (1999.01.3008)


Erfgenamen hebben een aanslag onroerendezaakbelasting opgelegd gekregen voor de vroegere woning van erflaatster. De huur is in de maand van overlijden opgezegd. De maand erna is de woning uitgeruimd en schoongemaakt. Het Hof oordeelt dat de erfgenamen de woning niet voor bewoning hebben gebruikt. Het uitruimen en schoonmaken van de laatste woning van een overledene is geen gebruik in de zin van de gemeentelijke verordening. De aanslag is onterecht opgelegd.

FutD 1998/2072

Hof Den Haag; 20 november 1998; nr 97/20194

Verder lezen