Geen persoonlijke aansprakelijkheid WSNP-bewindvoerder


De bewindvoerder wordt verweten dat hij er niet voldoende op heeft toegezien dat een conservatoir beslag bij het kadaster is doorgehaald en dat hij ten onrechte een levensverzekering heeft afgekocht. Volgens het hof is er geen sprake van een handelen of nalaten dat, met inachtneming van de tot terughoudendheid nopende maatstaf (Maclou-norm), tot de conclusie leidt dat de bewindvoerder niet heeft gehandeld zoals van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende bewindvoerder (die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht) in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht…

Verder lezen
Terug naar overzicht