Geen reden voor matiging vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid


In de onderhavige zaak moet nog slechts worden beoordeeld of de vordering van de curatoren op appellanten – (indirect) bestuurders van een gefailleerde vennootschap – ter zake van het faillissementstekort, gematigd moet worden. De rechtbank heeft de matiging op 80% gesteld. De curatoren hebben bepleit dat van matiging geen sprake behoort te zijn, terwijl appellanten zich op het standpunt stellen dat de vordering moet worden gematigd tot nihil. Het hof ziet geen redenen voor matiging.

Oordeel hof
Uitgangspunt is dat de vordering in zijn geheel wordt toegewezen…

Verder lezen
Terug naar overzicht