Geen reden voor stellen prejudiciële vraag


Eiseres heeft schadevergoeding gevorderd van het ziekenhuis in verband met het gebruik van een ondeugdelijke borstprothese (PIP-prothese). Eiseres verzoekt de rechtbank om een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad voor te leggen. Dit verzoek wordt afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 392 Rv.

Eiseres heeft bij akte gesteld de volgende vraag aan de Hoge Raad te willen voorleggen:
Kan de zorgverlener (in casu het ziekenhuis) aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van…

Verder lezen
Terug naar overzicht