Geen schending zorgplicht door bank bij afsluiten renteswaps en stellen voorwaarden


De Rechtbank Rotterdam beschrijft de situatie van het verlieslijdende bedrijf als ‘ongelukkig’, maar bepaalt dat de bank haar zorgplicht niet heeft geschonden en ook niet aansprakelijk is voor de geleden schade.

Inleiding
Kontinex houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van staalproducten. De Coöperatieve Rabobank Drechtsteden U.A. was sinds 1975 huisbankier van Kontinex. Tot 2006 had Kontinex verschillende leningen afgesloten, ook bestond tussen het bedrijf en de bank een rekeningcourantverhouding, waarvan de kredietfaciliteit door Kontinex voor drie miljoen euro permanent werd benut. Vanaf…

Verder lezen
Terug naar overzicht