Geen schenkingsrecht bij schenking geërfd vermogen, wel successierecht


Z heeft het stellige voornemen zijn vermogen aan het A-fonds te doen toekomen, hetzij in de vorm van een schenking hetzij krachtens een bij overlijden effect sorterende uiterste wilsbeschikking. Z overlijdt plotseling. Aan de juridische uitvoering van zijn voornemen is hij niet toegekomen. Erfgenamen volgens de wet zijn de ouders van Z. Zij doen de gehele nalatenschap toekomen aan het A-fonds, overeenkomstig de wens van hun zoon.

De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat het A-fonds ter zake van deze verkrijging geen…

Verder lezen