Geen schenkingsvrijstelling eigen woning door eerdere schenking in 2013


D heeft in 2013 een schenking van haar vader ontvangen en daarbij een beroep gedaan op de algemene hoge vrijstelling van € 24.676 als bedoeld in artikel 33 sub 5 SW. Aan de staatssecretaris van Financiën is de vraag voorgelegd of D recht heeft op de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning, die op 1 januari 2017 wordt ingevoerd.

Thans heeft de staatssecretaris aangegeven dat D niet in aanmerking komt voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, omdat zij reeds in 2013 een beroep heeft gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling als bedoeld in artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht