Geen schorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring


In eerste aanleg heeft de man geen draagkrachtverweer gevoerd; dat doet hij voor het eerst in het schorsingsverzoek. Dat speelt een rol in de belangenafweging.

De feiten
M en V zijn met elkaar gehuwd. De rechtbank heeft (1) de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en (2) de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 932 per maand. De beslissing met betrekking tot de partneralimentatie is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. M gaat in hoger beroep.

Verzoek
M verzoekt schorsing van de werking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht