Geen spoedeisend belang bij vordering tot terugbetaling aan BV onttrokken geldsom


De aandelen van A BV worden ieder voor 50% gehouden door X en Y en beide vennootschappen zijn eveneens de statutair bestuurders. Enig aandeelhouder en bestuurder van X is C. Enig aandeelhouder en bestuurder van Y is B. Y houdt daarnaast alle aandelen in Z. Bij de oprichting van A BV hebben X en Y ieder € 25.000 aan kapitaal gestort. X heeft in februari 2015 aan Y medegedeeld dat zij de samenwerking met Y binnen A BV wil beëindigen en Y haar aandelen aangeboden. Sindsdien…

Verder lezen
Terug naar overzicht