Geen sprake meer van verknochtheid als gevolg van vermenging gelden (2015.03.2006)


Tijdens zijn huwelijk in wettelijke gemeenschap van goederen ontvangt de man van een verzekeraar een grote som geld als vergoeding voor materiële en immateriële schadevergoeding. Deze gelden worden eerst op een rekening van beide echtgenoten gestort en vervolgens doorgestort naar een beleggingsrekening die beide echtgenoten hadden geopend. Na de echtscheiding diende het hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4137, te oordelen over de vraag of het saldo van de beleggingsrekening verknocht is aan de man, zodat het niet in de gemeenschap…

Verder lezen
Terug naar overzicht