Geen step-up voor remigrerende ab-houder


Een aanmerkelijk belanghouder die tijdens zijn verblijf in het buitenland een aanmerkelijk belang heeft verkregen in een Nederlandse vennootschap, heeft bij remigratie geen recht op een step-up.

Een belastingplichtige verhuist in 1991 naar België. In 1994 verwerft hij 50% van de aandelen in een Nederlandse bv tegen een kostprijs van € 9.075. In 2003 remigreert de belastingplichtige ab-houder naar Nederland. De waarde van de aandelen is op het moment van remigratie flink gestegen. Over deze waardestijging is tot het moment van remigratie…

Verder lezen