Geen teruggaaf overdrachtsbelasting bij dubbele voorwaarde (2009.08.3004)


V draagt een aantal rijksmonumenten over aan de oprichter (X) van een monumenten-BV onder de ontbindende voorwaarde dat de BV wordt opgericht. Tegelijkertijd heeft V de monumenten aan de nog op te richten BV geleverd onder de opschortende voorwaarde van oprichting. Na vervulling van de voorwaarde (oprichting BV) vraagt X de betaalde overdrachtsbelasting terug op grond van art. 19.1.a WBR.
Echter, Hof en Hoge Raad oordelen dat voor toepassing van art. 19 WBR is vereist dat de toestand van…

Verder lezen