Géén teruggaaf van overdrachtsbelasting omdat verkeerde route is gevolgd


V verkoopt en levert aan K een pand voor € 227.000. Hierbij is overdrachtsbelasting betaald. Twee jaar later wordt de betreffende koopovereenkomst door de Rechtbank vernietigd op grond van artikel 3:45 BW (actio Pauliana). K heeft toen in samenwerking met, en met medewerking van de betreffende schuldeiser, de onroerende zaak doorverkocht aan een derde voor € 240.000. Thans wenst K dat de overdrachtsbelasting wordt teruggegeven.

Volgens de Rechtbank is niet in geschil dat met laatstgenoemde verkoop niet is voldaan aan de…

Verder lezen