Geen toestemming verleend ex artikel 1:88 BW voor geldleenovereenkomst


V en M zijn op huwelijkse voorwaarden gehuwd. V is enig directeur en aandeelhouder van B BV. Op 6 december 2001 sluit X een leaseovereenkomst voor vier auto's met B BV. Nadat B BV in gebreke blijft de leasetermijnen te voldoen, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van geldlening met de verplichting voor B BV de hoofdsom in drie maandelijkse termijnen af te lossen. Blijkens de geldleenovereenkomst stelt V zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

X stelt een…

Verder lezen