Geen uitbreidende werking van gunstige behandeling wethouders inzake beroepskostenaftrek


Samenvatting

Belanghebbende is als vrachtwagenchauffeur in dienstbetrekking werkzaam. Hij wenst zijn beroepskosten in aftrek te brengen. Daarbij beroept hij zich op de gunstige behandeling die wethouders en gedeputeerden tot 1 januari 2006 hebben gekregen. Zij mochten – ook nadat zij door invoering van het duale stelsel in dienstbetrekking werkzaam zijn – hun beroepskosten in aftrek brengen. Hof Arnhem (NTFR 2008/2401) heeft de wens van belanghebbende niet gehonoreerd. Volgens het hof is geen sprake van bewust begunstigend beleid, maar sprake van beleid dat berustte op een onjuiste rechtsopvatting. Daarop kan belanghebbende niet met vrucht een beroep doen, aldus het hof.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht