Geen uitstel betaling van Rijk aan Delft voor spoorproject


Bij brief van 31 augustus jl. heeft staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Kamervragen beantwoord die gerezen zijn naar aanleiding van het artikel “Spoorproject brengt Delft in financiële nood” van 23 juli jl. in de NRC. In het artikel staat dat staatssecretaris Mansveld weigert Delft financieel tegemoet te komen in de kosten van de spoortunnel onder de binnenstad die in maart jl. is geopend. Delft vroeg de staatssecretaris om 10 jaar uitstel van betaling van 32 miljoen euro en kwijtschelding van 5 miljoen euro meerkosten op het project. De financiële problemen van de gemeente Delft zijn inmiddels zo groot dat de stad overweegt haar ambtelijk apparaat te halveren.

Mansveld bevestigt hetgeen in het artikel staat. Volgens haar zijn het door de gemeente gewenste renteloze uitstel van betaling en gedeeltelijke kwijtschelding van door de gemeente verschuldigde bijdragen aan het spoortunnelproject niet mogelijk. Het behoort niet tot de mogelijkheden van IenM om een renteloze lening aan de gemeente Delft te verstrekken om de gevolgen van tegenvallende grondopbrengsten voor Delft te compenseren, aldus de staatsecretaris. IenM is door de regio in 2004 gevraagd om deel te nemen in het o.a. door de gemeente gewenste spoortunnelproject met een eenmalige bijdrage van 344 miljoen euro waarbij de regio zelf voor eigen kosten en risico de aanbesteding en de bouw van de spoortunnel ter hand zou nemen. Inmiddels bedragen de uitgaven van het Rijk voor de spoortunnel Delft in totaal 552 miljoen euro. Eerdere verzoeken van de gemeente aan het Rijk voor het opvangen van opgetreden risico’s zijn door het Rijk gehonoreerd. IenM heeft daarmee volgens Mansveld ruimschoots haar deel bijgedragen om de financiële problematiek rond de bouw van de spoortunnel op te lossen.

 

Verder lezen
Terug naar overzicht