Geen vererving volgens de wet omdat bedoeling van testateur duidelijk was


M en V zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben 7 kinderen. M overlijdt in het jaar 2000. Zijn testament dat in 1976 is opgesteld, bevat onder meer de volgende tekst:

'Mede ter voldoening aan mijn natuurlijke verbintenis om na mijn dood in het onderhoud van mijn echtgenote [V] te voorzien (...) benoem ik haar tot mijn enige en universele erfgename en stel haar voorzover legitimarissen rechten doen gelden of kunnen doen gelden, voorzover mogelijk tevens aan tot uitvoerster van mijn uiterste wil met recht…

Verder lezen