Geen vergoedingsrecht voor regulier onderhoud en verbouwing in natura


Het huwelijk van M en V is door echtscheiding ontbonden. Zij waren gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Tussen M en V bestaat onder meer een geschil over de vraag of er tussen hen vergoedingsrechten zijn ontstaan vanwege investeringen in de echtelijke woning. V stelt € 325.000 te hebben geïnvesteerd in de woning en zij wenst vergoeding van dit bedrag. De Rechtbank heeft het door V gevorderde bedrag onder meer verminderd met € 30.000 omdat dit bedrag reguliere onderhoudskosten betreft. Verder heeft de Rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht