Geen verkrijgende verjaring van bij tuin getrokken gemeentelijk stuk grond (2011.07.2002)


X is eigenaar van een woning. Zijn rechtsvoorganger heeft destijds een strook grond van de gemeente bij zijn tuin getrokken. De gemeente verkoopt op een gegeven moment de strook grond aan Y op diens verzoek. X vordert een verklaring voor recht dat hij eigenaar is geworden van de grond door verjaring, nu hij en zijn voorgangers het stuk grond meer dan 20 jaar in bezit hebben gehad. 
De rechtbank wijst de vordering af omdat sprake is geweest van houderschap.
Volgens het hof is geen sprake van ondubbelzinnig bezit, …

Verder lezen
Terug naar overzicht