Geen verkrijgende verjaring van een naast de woning gelegen strook gemeentegrond (2009.41.2003)


X heeft de woning waarin hij sinds 1983 woont, in 1997 gekocht. Tot de tuin behoort een stuk grond van 168 m2 dat eigendom is van de gemeente. Bij aanvang van de huurovereenkomst in juli 1983 ging X ervan uit dat de strook grond tot het gehuurde behoorde. 
X vordert een verklaring voor recht dat hij eigenaar is van de strook grond. Volgens hem is de vordering van de gemeente tot het opeisen van de grond verjaard. 
De rechtbank stelt voorop dat ex art. 3:105 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht