Geen verkrijging onroerende zaak door verjaring: houderschap leidt niet tot verkrijging (2013.20.2003)


Een in 1929 opgerichte buurtvereniging (V) exploiteert op een stuk grond van de woningcorporatie (W) een speeltuin en een clubhuis. V had vanaf 1929 tot 1975 het stuk grond vanwege een mondeling gesloten gebruiksovereenkomst met W’s rechtsvoorganger om niet in gebruik. V gebruikt het perceel nog steeds. Als W over de grond wil beschikken, stelt V dat zij sinds 1975 door verkrijgende verjaring eigenaar is geworden van het perceel met clubhuis. W vordert een verklaring voor recht dat zij eigenaar is van het perceel…

Verder lezen
Terug naar overzicht