Geen verlaagd tarief voor leveringen van door edelsmid vervaardigde sieraden


Samenvatting

Belanghebbende is edelsmid en verkoopt zowel zelfvervaardigde als niet-zelfvervaardigde sieraden. In geschil is of deze leveringen voor het verlaagd tarief (post a.29, onderdeel b) in aanmerking komen. Het hof oordeelt, onder verwijzing naar HvJ EG 18 september 1990, zaak C-228/89 (Farfalla Flemming und Partner) en HR 27 januari 2006, nr. 41.717, NTFR 2006/167, dat geen sprake is van kunstvoorwerpen als bedoeld in post a.29. Ook het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt door het hof verworpen. Er is geen sprake van een meerderheid van gevallen waarin het verlaagde tarief is toegepast en ook is geen sprake van een door de inspecteur gevoerd begunstigend beleid of oogmerk van begunstiging.

(Beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht