Geen vernietiging erkenning wegens rechtsdwaling (2007.18.2887)


M, niet de biologische vader van K, erkent K en geeft hem zijn naam.

Nadat het huwelijk van M met de moeder van K is ontbonden, verzoekt M de rechtbank zich beroepend op dwaling de erkenning van K te vernietigen en te bepalen dat de geslachtsnaam anders zal luiden.

Het hof oordeelt dat als uitgangspunt geldt dat de erkenner in beginsel niet terug kan komen op de door hem gedane erkenning, ook als hij niet de biologische vader is van het kind. Als uitzondering bepaalt art. 1…

Verder lezen