Geen verrekening van achterstallige huur tegen achterstallig loon na faillissement


Op grond van artikel 53 Fw kan iemand die zowel een schuld als een vordering op een gefailleerde heeft, zijn schuld met zijn vordering verrekenen. Dit recht op verrekening heeft ook betrekking op schulden en vorderingen die na de faillietverklaring zijn ontstaan, als zij voortvloeien uit handelingen die voor de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht. In dit geval vloeit de schuld van gedaagde voort uit de voor de faillietverklaring gesloten huurovereenkomst. De door haar gestelde vordering op de curator vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst, die eveneens voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht