Geen vertrouwen te ontlenen aan uitlating BelastingTelefoon


Samenvatting

Belanghebbende geniet sinds 2004 een VUT-uitkering. In zijn aangifte IB 2005 heeft belanghebbende deze uitkering aangemerkt als 'inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking' en in verband daarmee de arbeidskorting geclaimd. Bij het opleggen van de voorlopige aanslag IB 2005 is de arbeidskorting verleend. Bij de definitieve aanslag niet. Voor het hof beroept belanghebbende zich op het vertrouwensbeginsel. Volgens belanghebbende heeft een medewerker van de BelastingTelefoon gezegd dat sprake is van 'inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking'. Volgens het hof leidt dit niet tot een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Er is namelijk geen sprake van een toezegging maar van een inlichting en aan het zogenoemde dispositievereiste is niet voldaan. Voorts kan aan een voorlopige aanslag geen in rechte te beschermen vertrouwen worden ontleend, aldus het hof.

(Hoger beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht